Gods prioriteit

Wij leven in het Koninkrijk van God: het koninkrijk van gerechtigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest. Een koninkrijk van hoop, genade en leven. In Peter’s blog lezen we over drie belangrijke prioriteiten. Door de bijbel heen wordt duidelijk wat Gods hoogste prioriteit is: mensen in het Koninkrijk van het Licht brengen. Onze Vader wil dat niemand verloren gaat. 

“Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”
Johannes 3:16, HSV

Gevonden

In je leven ben je ongetwijfeld wel eens iets kwijtgeraakt. Je telefoon, je portemonnee, je sleutels… Misschien heb je wel eens je tas in de trein laten staan, met daarin je laptop en alle aantekeningen van je schooljaar of je werk. Dan doe je er echt alles aan om die terug te vinden. En wat ben je blij als dat dan gebeurt! In Lukas 15 vertelt Jezus drie gelijkenissen waar iemand iets is kwijtgeraakt en hoe groot de blijdschap is als dat wordt teruggevonden. In alle gevallen wordt er zelfs een feestje gegeven! Jezus zegt dat er op dezelfde manier enorme blijdschap is over één zondaar die zich bekeert.

We leven in een wereld waar mensen verstrikt zijn geraakt en het contact met de bron zijn kwijtgeraakt. Jezus zegt daarom in Markus 16:15-16: “Ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.”(HSV) Daarom is onze missie en ons hoogste doel: mensen in relatie brengen met Jezus. Zo volgen wij Jezus na en maken we mensen onze hoogste prioriteit.

 

Wil je ook de preek hierover kijken, klik dan hier.

Waar
Levens
Worden
Vernieuwd