Wij zijn DoorBrekers, een moderne kerk met een passie
voor Jezus en voor mensen.

Ons doel is mensen helpen connecten met Jezus, door de kerk, door worship en door relaties.
Want daar zien we hoe levens worden vernieuwd. Je bent van harte welkom!

 

Wat we voor ons zien

Ons fundament is Jezus. Hij leert ons om God de Vader lief te hebben boven alles en de mensen om ons heen als onszelf. Dit is ons hoogste doel.

We zijn gepassioneerd over het bouwen van Gods Koninkrijk. In onze huizen, de wijken, de dorpen en steden, de regio's, ons land en ver daar buiten. We dromen van gemeenten waar het gonst van mensen die God zeven dagen in de week gepassioneerd dienen.

Dit doen we op basis van een woord van God; Hij als de Doorbreker gaat voor ons uit (Micha 2:12-13).Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden van de weide. Het zal er gonzen van de mensen. De DoorBreker trekt voor hen op; zij Breken Door en trekken door de poort en gaan daardoor uit; en hun Koning trekt voor hen uit, en de HERE aan hun spits.
Micha 2:12-13

 

 

Wat we doen

We zijn actief. Dat komt simpelweg omdat we gepassioneerd zijn over wat we doen. Voor verschillende doelgroepen bieden we een omgeving waar levens kunnen worden vernieuwd.

Van jong tot oud zijn er activiteiten die ons meer en meer verbinden met Jezus en de ander.

 

Wat we belangrijk vinden

DoorBrekers is een grote familie, waarbij relaties het belangrijkst zijn.

Binnen DoorBrekers draagt iedereen een steentje bij op zijn of haar manier. Iedereen is uniek en we vinden het belangrijk dat iedereen tot bloei komt in datgene waar hij of zij goed in is. Meebouwen kan op verschillende manieren, maar iedereen is gul in tijd, energie en middelen om een kerk te bouwen die excellent, begrijpelijk en van deze tijd is.

 

Wat er ook gebeurt in ons leven,
we geloven dat met God alle dingen mogelijk zijn.

 

Historie

DoorBrekers is gestart in 2005 met een groep van 40 volwassenen en 40 kinderen. Lees meer over onze geschiedenis en belangrijkste mijlpalen in de afgelopen jaren.

 

Leiderschap

De dagelijkse leiding van DoorBrekers is in handen van Peter en Ilona Paauwe. Zij sturen een breed team van staf, campus leiders en vrijwilligers aan. We vertellen je graag meer over hoe we werken.

 

ANBI

Juridisch gezien is DoorBrekers een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling).