Ons fundament

Onze relatie met God is gebaseerd op het nieuwe verbond in het bloed van Jezus Christus. Wij zijn in Hem verzegeld door de Heilige Geest.

Ons hoogste doel

Jezus Christus leert ons om God de Vader lief te hebben boven alles en alle mensen om ons heen als onszelf. Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Zonder de liefde zijn we niets. Het is ons allerhoogste doel.

Onze grootste passie

Onze passie is dat het koninkrijk van God doorbreekt door de kracht van de Heilige Geest in het leven van elke persoon, ieder gezin, elke familie, elk dorp, elke stad, elk land, elk continent en uiteindelijk wereldwijd. Het Koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap. Dat gunnen we iedereen. Daarom willen wij wereldwijd betrokken zijn bij het stichten van nieuwe gemeenten.

Onze droom

Wij dromen van een gemeente waarin het gonst van mensen die God zeven dagen in de week gepassioneerd dienen. Een gemeente waar jong en oud met groot plezier en in alle vrijheid de ruimte krijgen hun volle potentieel van gaven en talenten in te zetten voor God.

We bouwen de gemeente op een woord van God

Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden van de weide. Het zal er gonzen van de mensen. De DoorBreker trekt voor hen op; zij Breken Door en trekken door de poort en gaan daardoor uit; en hun Koning trekt voor hen uit, en de HERE aan hun spits. (Micha 2:12-13)