Meldpunt Ongewenst Gedrag

Bij DoorBrekers is veiligheid een belangrijke prioriteit. Dat geldt in het bijzonder (maar niet uitsluitend) voor mensen die kwetsbaar zijn vanwege bijvoorbeeld leeftijd, sociale of psychische achtergrond, e.d.

Daarom hebben we als DoorBrekers de volgende maatregelen getroffen:

  • Bij het werken met minderjarigen worden specifieke veiligheidsprotocollen gehanteerd.
  • Iedereen die bij Little, SuperKids of Youth betrokken is, ondertekent een gedragscode.
  • Iedereen die toegang heeft tot persoonlijke en vertrouwelijke informatie ondertekent een vertrouwelijkheidsovereenkomst.
  • Bij diensten en events is altijd een Health & Safety team aanwezig.

Mochten er ondanks deze maatregelen toch zorgen zijn over ongewenst gedrag, bijvoorbeeld lichamelijk, seksueel, emotioneel, verbaal of financieel, blijf er dan niet mee rondlopen, maar neem contact op met je connect- of teamleider, of als dit niet mogelijk is met je campusleider. Uiteraard gaan we hier vertrouwelijk mee om.

De campusleiders zijn:
Amersfoort: Jordy & Heidi Kroon
Amsterdam: Roos & Peter van Dijk
Barneveld: Peter & Ilona Paauwe
Drechtsteden: Jordy & Heidi Kroon
Zeeland: Arjen & Adrie Paauwe
Zwolle: Robin & Nienke Voogd

Vertrouwenspersonen
Wanneer bovengenoemde niet tot tevredenheid leidt, of als er een andere reden is waarom je bovengenoemde personen niet wilt/kunt benaderen, neem dan contact op met Eliza & Jenneke Slager. Zij zijn onafhankelijke vertrouwenspersonen en hebben geen andere leidersrol in DoorBrekers. Zij zijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@DoorBrekers.nlĀ of 06 18722214.