Meldpunt Ongewenst Gedrag

Bij DoorBrekers is veiligheid een belangrijke prioriteit. Dat geldt in het bijzonder (maar niet uitsluitend) voor mensen die kwetsbaar zijn vanwege bijvoorbeeld leeftijd en sociale of psychische achtergrond, e.d.

Daarom hebben we als DoorBrekers de volgende maatregelen getroffen:

  • Bij het werken met minderjarigen worden specifieke veiligheidsprotocollen gehanteerd.
  • Iedereen die bij Little, SuperKids of Youth betrokken is, ondertekent een gedragscode.
  • Iedereen die toegang heeft tot persoonlijke en vertrouwelijke informatie ondertekent een vertrouwelijkheidsovereenkomst, zowel staf als vrijwilligers.
  • Bij diensten en events is altijd een Health & Safety team aanwezig.

Mocht er ondanks deze maatregelen toch ongewenst gedrag plaatsvinden, fysiek, seksueel, emotioneel of financieel, dan kan men daarvoor contact opnemen met een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon heeft geen andere leidersrol binnen DoorBrekers.

De vertrouwenspersoon is te bereiken via vertrouwenspersoon@DoorBrekers.nl.