ISRAEL
HET LAND VAN
DE BIJBEL.

Via Samuel Smadja zijn we in Israël in contact gekomen met stichting ‘Keren Ahvah Meshihit‘ (KAM), wat ‘Liefde van Jezus’ betekent. Deze organisatie wil het Joodse volk laten zien dat Jezus Christus de Zoon van God is en de beloofde Messias. Daarom drukken en verspreiden zij Bijbels en andere boeken. Ook organiseren zij jongerenconferenties, waarmee zij bewust de generatie van nu willen bereiken. Als DoorBrekers willen we dat supporten en op die manier investeren in Israël.

Reizen naar Israël

DoorBrekers organiseert regelmatig reizen naar Israël. Samen trekken we langs plekken waar Jezus heeft geleefd, gesproken en wonderen heeft gedaan. In verband met de huidige situatie in Israël, zijn er op dit moment geen reizen naar Israël gepland.

Waar
Levens
Worden
Vernieuwd