Samuel Smadja

Samuel Smadja is oprichter, eigenaar en voorzitter van de Sar-El Group, waaronder Sar-El Media en Sar-El Tours & Conferences, die al bijna 30 jaar reizen en conferenties organiseert. De organisatie heeft als doel om enerzijds het Joodse volk te laten zien dat Jezus de Messias is en anderzijds om buitenlandse bezoekers met meer passie voor God naar huis te laten gaan door te laten zien wat God doet in Israël.

Naast ondernemer is Samuel Smadja Pastor in een Messiasbelijdende kerk in Israël.

Blijf op de hoogte


    Waar
    Levens
    Worden
    Vernieuwd