Samuel Smadja

Samuel Smadja is een goede vriend van DoorBrekers, die we hebben leren kennen tijdens één van onze Israël-reizen. Hij woont samen met zijn vrouw Susan in Jeruzalem.

Samuel Smadja is oprichter, eigenaar en voorzitter van de Sar-El Group in Israël, waaronder Sar-El Media & Production, Sar-El Properties & Constructions en Sar-El Tours & Conferences, die al 30 jaar reizen en conferenties organiseert. Deze organisatie heeft als doel om enerzijds het Joodse volk te laten zien dat Jezus de Messias is en anderzijds om buitenlandse bezoekers met meer passie voor God naar huis te laten gaan door te laten zien wat God doet in Israël.

Daarnaast is Samuel Smadja regionaal directeur van TBN Israël en pastor in een enthousiaste Messiasbelijdende kerk in Israël.

In samenwerking met Samuel Smadja investeren we als DoorBrekers ook bewust in Israël. Ga voor meer info naar DoorBrekers.nl/Israel.

Waar
Levens
Worden
Vernieuwd