Hoogste Heer

 

Door: David van den Heuvel, Daniëlle Dekker, Marlinde van den Heuvel

©2018 DoorBrekers Worship, CCLI: 7103739

 

VERSE 1
U schiep de hemel. U schiep de aarde
U sprak Uw woord en er was licht
U bent de eerste. U bent de laatste
U heerst voor eeuwig. In majesteit

CHORUS
Jezus Jezus hoogste Heer
Jezus Jezus Vredevorst
Op heel de aarde in heel het heelal
Is er niemand als U, niemand als U

VERSE 2
U gaf mij vorm. U blies Uw adem
Bracht mij tot leven. U kent mijn naam
Noch dood noch leven. Heden of toekomst
Niets kan mij scheiden van Uw liefde
Niets kan mij scheiden van Uw liefde

BRIDGE
Geen andere Naam
Komt toe alle eer, komt toe alle glorie
Vanuit het diepst van mijn ziel
Geef ik U eer, geef ik U glorie