Alpha
Privacy Statement

We willen zorgvuldig omgaan met jouw privacy en daarom zullen we informatie over jou op een zo veilig mogelijke manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen we uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dit doen. Verder kun je hier lezen wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om jou optimaal van dienst te kunnen zijn, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam;
  • Achternaam;
  • E-mailadres;
  • Woonplaats;
  • Leeftijd;
  • Geslacht;
  • Informatie die je zelf aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld bij het invullen van een aanmeld- of evaluatieformulier.

 

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende doelen. Allereerst verwerken we jouw gegevens om jou te kunnen informeren over Alpha en om jou een Alpha-evaluatieformulier te kunnen sturen. Daarnaast verwerken we de door jou ingevulde informatie in het aanmeldformulier voor de voorbereiding van Alpha, bijvoorbeeld voor een passende groepsindeling naar leeftijd en geslacht. Tenslotte gebruiken we jouw gegevens in het evaluatieformulier voor het verbeteren en verdere promotie van Alpha. Deze informatie wordt altijd anoniem gebruikt, tenzij jij ons in het betreffende formulier toestemming geeft om jouw gegevens erbij te vermelden.

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking.

 

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij verwerken, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht op inzage in en het wijzigen, verwijderen en overdragen van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen, of beperking te verzoeken van, de verwerking van jouw persoonsgegevens. Toestemming voor de verwerking hiervan kun je altijd intrekken. Als je gebruik wilt maken van één van deze rechten, dan kun je daarvoor een verzoek versturen naar alpha@doorbrekers.nl of via de contactpagina op de DoorBrekers-website. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Maken wij (gebruik van) foto’s en beeldmateriaal?

Het kan zijn dat er tijdens een Alpha-meeting en/of de Alpha-dag foto’s en/of video-opnames worden gemaakt voor PR-doeleinden, zowel online als offline. Wij zullen geen beeldmateriaal publiceren waar Alpha-deelnemers herkenbaar in beeld staan, tenzij daarvoor expliciet toestemming is gegeven door de betreffende deelnemer(s). Mocht je foto- of ander beeldmateriaal zien waarop je wel ongewenst herkenbaar in beeld bent, dan heb je het recht om deze foto en/of video te laten verwijderen. Stuur dan je verzoek naar alpha@doorbrekers.nl of via de contactpagina op de DoorBrekers-website.

Gebruiken wij cookies?

DoorBrekers Alpha staat vermeld op de website van DoorBrekers. Daar worden cookies gebruikt om de website beter te laten functioneren en voor de doeleinden zoals omschreven in het DoorBrekers privacy statement. Het cookiebeleid vind je hier.

Hoe zit het met externe links op de site van DoorBrekers?

De DoorBrekers-website bevat soms verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van DoorBrekers liggen. Buiten dat domein geldt het privacyreglement van de betreffende website voor het omgaan met jouw persoonsgegevens en daarvoor is DoorBrekers en/of Alpha niet verantwoordelijk.

Worden jouw persoonsgegevens uitgewisseld met derden?

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken, worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, tenzij we hiervoor jouw toestemming hebben gekregen of als wij wettelijk verplicht zijn om deze persoonsgegevens te verstrekken.

 

Tot slot

Zijn er vragen die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor een mail sturen naar alpha@doorbrekers.nl of gebruik maken van de contactgegevens zoals vermeld op onze website.

Wij behouden ons het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Deze wijzigingen worden altijd bekendgemaakt op onze website.

 

Versie februari 2023

Waar
Levens
Worden
Vernieuwd